EkumenickýJózua24,17

Józua 24:17

Hos­podin je náš Boh. On vy­viedol nás a našich ot­cov z Egypta, z domu ot­roc­tva. Pred našimi očami urobil veľké znamenia a chránil nás po celej ces­te, ktorou sme šli, i medzi všet­kými národ­mi, cez ktoré sme pre­chádzali.


Verš v kontexte

16 Ľud od­povedal: Nech nám ani ne­na­pad­ne opus­tiť Hos­podina a slúžiť iným bohom! 17 Hos­podin je náš Boh. On vy­viedol nás a našich ot­cov z Egypta, z domu ot­roc­tva. Pred našimi očami urobil veľké znamenia a chránil nás po celej ces­te, ktorou sme šli, i medzi všet­kými národ­mi, cez ktoré sme pre­chádzali. 18 Hos­podin vy­hnal spred nás všet­ky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine, pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Boh.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo Hos­podin, náš Bôh je to, ktorý nás vy­viedol i našich ot­cov z Egypt­skej zeme, z domu sluhov, sem hore, a ktorý činil tie veľké znamenia pred našimi očami a os­tríhal nás na celej tej ces­te, ktorou sme išli, a medzi všet­kými národami, ktorých stredom sme prišli.

Evanjelický

17 Lebo Hos­podin je náš Boh, On vy­viedol nás a našich ot­cov z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ces­te, ktorou sme išli, a medzi všet­kými národ­mi, cez ktoré sme prešli.

Ekumenický

17 Hos­podin je náš Boh. On vy­viedol nás a našich ot­cov z Egypta, z domu ot­roc­tva. Pred našimi očami urobil veľké znamenia a chránil nás po celej ces­te, ktorou sme šli, i medzi všet­kými národ­mi, cez ktoré sme pre­chádzali.

Bible21

17 Hos­po­din je náš Bůh! To on nás a naše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví. On před naši­ma oči­ma ko­nal ta ve­liká zna­mení a za­chovával nás po ce­lou ces­tu, kte­rou jsme š­li, a mezi vše­mi náro­dy, mezi ni­miž jsme pro­cháze­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček