EkumenickýJózua23,6

Józua 23:6

Buďte zmužilí, ver­ne za­chovávaj­te a plňte všet­ko, čo je na­písané v knihe Mojžišov­ho zákona; ne­od­chyľuj­te sa od neho ani na­pravo, ani naľavo.


Verš v kontexte

5 Hos­podin, váš Boh, ich sám vy­pudí spred vás, zaženie ich a vy ob­sadíte ich krajinu, ako vám sľúbil Hos­podin, váš Boh. 6 Buďte zmužilí, ver­ne za­chovávaj­te a plňte všet­ko, čo je na­písané v knihe Mojžišov­ho zákona; ne­od­chyľuj­te sa od neho ani na­pravo, ani naľavo. 7 Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

6 Pre­to buďte v tom veľmi sil­ní, aby ste os­tríhali a činili všet­ko, čo je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, tak, aby ste sa ne­uh­li od neho ani na­pravo ani naľavo,

Evanjelický

6 Tak buďte veľmi sil­ní v za­chovávaní a pl­není všet­kého, čo je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, a ne­od­chýľte sa od neho ani na­pravo ani naľavo.

Ekumenický

6 Buďte zmužilí, ver­ne za­chovávaj­te a plňte všet­ko, čo je na­písané v knihe Mojžišov­ho zákona; ne­od­chyľuj­te sa od neho ani na­pravo, ani naľavo.

Bible21

6 Buď­te vel­mi silní, abys­te peč­livě do­držova­li vše, co je psáno v knize Mo­jžíšova záko­na. Ne­u­chyluj­te se od něj na­pravo ani nale­vo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček