EkumenickýJózua19,34

Józua 19:34

Tam sa stáča od Az­nót-Tábora na západ, od­tiaľ po­kračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa dotýka Ašérov­ho územia a na východe pri Jor­dáne sa dotýka Júdov­ho územia.


Verš v kontexte

33 Ich hranica vy­chádza od Chélefu, od duba pri Caanan­núme, cez Adamí-Nekeb a Jab­neel až k Lakkúmu a končí sa pri Jor­dáne. 34 Tam sa stáča od Az­nót-Tábora na západ, od­tiaľ po­kračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa dotýka Ašérov­ho územia a na východe pri Jor­dáne sa dotýka Júdov­ho územia. 35 Opev­nené mes­tá sú: Cid­dím, Cér, Cham­mat, Rak­kat, Kin­neret,

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

34 A od­tiaľ sa ob­rátila hranica na západ, k moru, do Aznót-tábora, a ztade vy­chádzala do Chuk­kota a udiera k Za­bulonovi od juhu a k Aserovi udiera od západu a k Júdovi pri Jor­dáne na východe sln­ka.

Evanjelický

34 Tam sa ob­racia na západ od Az­not-Táboru; od­tiaľ po­kračuje do Chúk­kódu a dotýka sa Zebulúna na juhu; Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe sln­ka pri Jor­dáne.

Ekumenický

34 Tam sa stáča od Az­nót-Tábora na západ, od­tiaľ po­kračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa dotýka Ašérov­ho územia a na východe pri Jor­dáne sa dotýka Júdov­ho územia.

Bible21

34 Na západě se hranice ob­rací k Az­not-ta­bo­ru a pokračuje od­tud na Chu­kok; na jihu se do­týká Za­bulo­nu, na západě Aše­ra, na východě pak Jordánu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček