EkumenickýJózua19,33

Józua 19:33

Ich hranica vy­chádza od Chélefu, od duba pri Caanan­núme, cez Adamí-Nekeb a Jab­neel až k Lakkúmu a končí sa pri Jor­dáne.


Verš v kontexte

32 Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov. 33 Ich hranica vy­chádza od Chélefu, od duba pri Caanan­núme, cez Adamí-Nekeb a Jab­neel až k Lakkúmu a končí sa pri Jor­dáne. 34 Tam sa stáča od Az­nót-Tábora na západ, od­tiaľ po­kračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa dotýka Ašérov­ho územia a na východe pri Jor­dáne sa dotýka Júdov­ho územia.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

33 A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jab­neel až po Lak­kúm a vy­chádzala pri Jor­dáne.

Evanjelický

33 Ich hranica pre­bieha od Chélefu, od duba pri Caanan­níme, cez Adámí-Nekeb a Jab­neél až k Lak­kúme a končí pri Jor­dáne.

Ekumenický

33 Ich hranica vy­chádza od Chélefu, od duba pri Caanan­núme, cez Adamí-Nekeb a Jab­neel až k Lakkúmu a končí sa pri Jor­dáne.

Bible21

33 Je­jich hranice vede od Che­lefu, od dubu v Caanani­mu přes Ada­mi-ne­keb a Jabne­el a dále k La­ku­mu, než do­sáh­ne Jordánu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček