EkumenickýJózua19,32

Józua 19:32

Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov.


Verš v kontexte

31 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Ašérov­cov podľa ich rodov. 32 Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov. 33 Ich hranica vy­chádza od Chélefu, od duba pri Caanan­núme, cez Adamí-Nekeb a Jab­neel až k Lakkúmu a končí sa pri Jor­dáne.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

32 Synom Naf­taliho vy­šiel šies­ty los, synom Naf­taliho po ich čeľadiach.

Evanjelický

32 Šies­ty lós pri­padol po­tom­kom podľa čeľadí synov Naf­tálího.

Ekumenický

32 Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov.

Bible21

32 Šestý los připa­dl na syny Neftalí­movy pro je­jich ro­dy:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček