EkumenickýJózua19,31

Józua 19:31

Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Ašérov­cov podľa ich rodov.


Verš v kontexte

30 It­má, Afék a Rechób; dvad­saťd­va miest aj s ich dedinami. 31 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Ašérov­cov podľa ich rodov. 32 Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

31 To je dedičstvo po­kolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny.

Evanjelický

31 to je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ašér podľa jeho čeľadí, tieto mes­tá a ich dediny.

Ekumenický

31 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Ašérov­cov podľa ich rodov.

Bible21

31 To je dě­dictví poko­lení Aše­rových synů pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček