EkumenickýJózua19,29

Józua 19:29

Hranica sa stáča k Ráme až po opev­nené mes­to Týrus; od­tiaľ sa za­táča k Chóse a končí sa pri mori. Pat­rí im ďalej Machaléb, Ak­zíb,


Verš v kontexte

28 Eb­rónu, Rechóbu, Cham­mónu a ku Káne až po veľký Sidon. 29 Hranica sa stáča k Ráme až po opev­nené mes­to Týrus; od­tiaľ sa za­táča k Chóse a končí sa pri mori. Pat­rí im ďalej Machaléb, Ak­zíb, 30 It­má, Afék a Rechób; dvad­saťd­va miest aj s ich dedinami.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

29 A hranica sa vracia do Rámy až po mes­to opev­nený Týr. A hranica sa ob­racia do Chosa a vy­chádza k moru vedľa vy­meraného dielu Ach­ziba.

Evanjelický

29 Od­tiaľ sa hranica ob­racia k Ramé až po opev­nené mes­to Týrus, po­tom sa ob­racia ku Chóse a končí pri mori; ďalej Machaleb, Ach­zib,

Ekumenický

29 Hranica sa stáča k Ráme až po opev­nené mes­to Týrus; od­tiaľ sa za­táča k Chóse a končí sa pri mori. Pat­rí im ďalej Machaléb, Ak­zíb,

Bible21

29 Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněné­mu měs­tu Týr. Dále se vrací k Chose, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři v ob­lasti Achzíbu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček