EkumenickýJózua19,17

Józua 19:17

Štvr­tý lós pri­padol Jis­sákarov­com podľa ich rodov.


Verš v kontexte

16 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Zebúlunov­cov podľa ich rodov. 17 Štvr­tý lós pri­padol Jis­sákarov­com podľa ich rodov. 18 Ich územie za­hŕňa: Jez­reel, Kesulót, Šuném,

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 Izachárovi vy­šiel štvr­tý los, synom Izachárovým po ich čeľadiach.

Evanjelický

17 Štvr­tý lós pri­padol Jis­sáchárov­com podľa ich čeľadí.

Ekumenický

17 Štvr­tý lós pri­padol Jis­sákarov­com podľa ich rodov.

Bible21

17 Čtvr­tý los připa­dl na syny Isa­cha­rovy pro je­jich ro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček