EkumenickýJózua18,3

Józua 18:3

Jozua po­vedal Iz­raelitom: Do­kedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov?


Verš v kontexte

2 Medzi Iz­raelit­mi zo­stalo ešte sedem kmeňov, ktorým ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo. 3 Jozua po­vedal Iz­raelitom: Do­kedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov? 4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov. Ja ich pošlem, aby prešli krajinou a opísali ju podľa dedičných vlast­níc­tiev a po­tom nech prídu ku mne.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jozua riekol synom Iz­raelovým: Do­kedy sa vám bude leniť prij­sť, aby ste zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú vám dal Hos­podin, Bôh vašich ot­cov?

Evanjelický

3 Józua po­vedal Iz­rael­com: Do­kedy budete otáľať so za­bratím zeme, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov?

Ekumenický

3 Jozua po­vedal Iz­raelitom: Do­kedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov?

Bible21

3 Jo­zue pro­to synům Iz­rae­le ře­kl: „Jak dlouho ještě bu­dete otálet, než ob­sadí­te zem, kte­rou vám dal Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček