EkumenickýJózua18,28

Józua 18:28

Céla, Elef, Jebús — teda Jeruzalem — Gibea a Kir­jat-Jearím; š­tr­násť miest aj s ich dedinami. To je dedičné vlast­níc­tvo Ben­jamínov­cov podľa ich rodov.


Verš v kontexte

26 Mic­pe, Kefíra, Móca, 27 Re­kem, Jir­peel, Taralá, 28 Céla, Elef, Jebús — teda Jeruzalem — Gibea a Kir­jat-Jearím; š­tr­násť miest aj s ich dedinami. To je dedičné vlast­níc­tvo Ben­jamínov­cov podľa ich rodov.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

28 Celá Elef a Jebuzej, to jest Jeruzalem, Gibeat a Kirjat, š­tr­násť miest a ich dediny. To je dedičstvo synov Ben­jaminových po ich čeľadiach.

Evanjelický

28 Céla, Elef a Jebús - to jest Jeruzalem - Gibea a Kir­jat-Jeárím - š­tr­násť miest a ich dediny. To je dedičné vlast­níc­tvo Ben­jamínov­cov podľa ich čeľadí.

Ekumenický

28 Céla, Elef, Jebús — teda Jeruzalem — Gibea a Kir­jat-Jearím; š­tr­násť miest aj s ich dedinami. To je dedičné vlast­níc­tvo Ben­jamínov­cov podľa ich rodov.

Bible21

28 Ce­la, Elef, Je­bus (což je Je­ruzalém), Gi­be­at a Ki­ri­at – celkem čtrnáct měst s osadami. To je dě­dictví Ben­jamínových synů pro je­jich ro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček