EkumenickýJózua17,7

Józua 17:7

Menaššeho územie siahalo od Ašéru k Mikmetátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne na juh k Én-Tap­púachčanom.


Verš v kontexte

6 lebo Menaššeho dcéry do­stali dedičné vlast­níc­tvo medzi jeho syn­mi. Krajina Gileád pri­pad­la os­tat­ným Menašše­ov­com. 7 Menaššeho územie siahalo od Ašéru k Mikmetátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne na juh k Én-Tap­púachčanom. 8 Okolie Tap­púachu pri­pad­lo Menaššemu, ale mes­to Tap­púach pat­rilo Ef­rajimov­com.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 A tedy hranica Manas­sesova je od Asera, Mich­metat, ktoré leží pred Síchemom, a hranica ide na pravú stranu, k obyvateľom Én-tap­pu­acha.

Evanjelický

7 Územie Menaššeho siahalo od Ášéru k Mich­metátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne južne k obyvateľom Én-Tap­púachu;

Ekumenický

7 Menaššeho územie siahalo od Ašéru k Mikmetátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne na juh k Én-Tap­púachčanom.

Bible21

7 Mana­se­sova hranice vede od Aše­ru k Mi­chmet­a­tu, který leží východně od Še­che­mu, a pokračuje na jih k obyva­te­lům En-tapua­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček