EkumenickýJózua16,1

Józua 16:1

Podiel, ktorý lósom pri­padol Jozefov­com, siaha od Jor­dána pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť. Hranica vy­stupuje od Jericha na po­horie k Bételu.


Verš v kontexte

1 Podiel, ktorý lósom pri­padol Jozefov­com, siaha od Jor­dána pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť. Hranica vy­stupuje od Jericha na po­horie k Bételu. 2 Od Bétela ide hranica ďalej do Lúzu, pri­chádza do Atarótu k územiu Ar­kíj­cov, 3 po­stupuje na západ územia Jaf­léťanov až k územiu Dol­ného Bét-Chorónu po Gézer a končí sa pri mori.

späť na Józua, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A synom Jozefovým vy­šiel los na územie od Jor­dána p­ri Jerichu pop­ri vodách Jericha, na východ, púšť, ktorá vy­stupuje od Jericha cez vr­chy do Bét-ela.

Evanjelický

1 Vy­losovaný podiel Jozefových po­tom­kov siahal od Jor­dánu pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť, ktorá stúpa od Jericha na po­horie k Bételu.

Ekumenický

1 Podiel, ktorý lósom pri­padol Jozefov­com, siaha od Jor­dána pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť. Hranica vy­stupuje od Jericha na po­horie k Bételu.

Bible21

1 Díl, který lo­sem připa­dl synům Josefovým, se táh­ne od Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu východně od je­ri­šských vod, stoupá pouští od Je­ri­cha vzhů­ru do hor k Bet-elu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček