EkumenickýJózua16

Józua

Podiel Efrajima a Menaššeho1 Podiel, ktorý lósom pri­padol Jozefov­com, siaha od Jor­dána pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť. Hranica vy­stupuje od Jericha na po­horie k Bételu. 2 Od Bétela ide hranica ďalej do Lúzu, pri­chádza do Atarótu k územiu Ar­kíj­cov, 3 po­stupuje na západ územia Jaf­léťanov až k územiu Dol­ného Bét-Chorónu po Gézer a končí sa pri mori. 4 Tak­to do­stali Jozefovi synovia, Menašše a Ef­rajim, dedičné vlast­níc­tvo. 5 Toto bolo územie Ef­rajimov­cov podľa ich rodov: hranicou ich dedičného vlast­níc­tva je At­rót-Ad­dár po Hor­ný Bét-Chorón. 6 Po­tom ide hranica k moru; na severe od Mik­metátu, ne­skôr za­bočuje na východ do Taanat-Šíla, východ­ne pop­ri ňom pre­chádza k Jánoachu. 7 Z Jánoachu zo­stupuje do Atarótu a Na­ary, dotýka sa Jericha a končí sa pri Jor­dáne. 8 Od Tap­púachu ide hranica na západ k potoku Kána a končí sa pri mori. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ef­rajimov­cov podľa ich rodov. 9 Aj mes­tá upro­stred dedičného vlast­níc­tva Menašše­ov­cov boli od­delené pre Ef­rajimov­cov, všet­ky mes­tá aj s ich dedinami. 10 Ne­vyh­nali však Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaáančania os­tali medzi Ef­rajimov­cami až do­dnes, no stali sa ot­rok­mi.

EkumenickýJózua16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček