EkumenickýJózua15,8

Józua 15:8

Po­tom hranica stúpa údolím Ben-Hin­nóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vr­chol kop­ca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hin­nóm smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refájim.


Verš v kontexte

7 Po­tom hranica stúpa z údolia Áchor k Debíru a za­hýna na sever ku Gil­gálu, ktorý je oproti Adum­mím­skemu svahu južne od po­toka, pre­chádza k vodám Én-Šemeša a vy­bieha k prameňu Rógel. 8 Po­tom hranica stúpa údolím Ben-Hin­nóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vr­chol kop­ca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hin­nóm smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refájim. 9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím.

späť na Józua, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A zase išla hranica hore dolinou syna Hin­noma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiah­la hore k temenu vr­chu, ktorý je na­proti doline Hin­noma k moru, na západ, ktorý je na kon­ci údolia Refaim na sever.

Evanjelický

8 Po­tom hranica stúpa po údolí Ben-Hin­nón, južne od hrebeňa Jebúsej­cov - to je Jeruzalem; po­tom hranica stúpa k hrebeňu vr­chu, ktorý je na­proti údoliu Ben-Hin­nóm, smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refáím.

Ekumenický

8 Po­tom hranica stúpa údolím Ben-Hin­nóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vr­chol kop­ca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hin­nóm smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refájim.

Bible21

8 Po­tom se zvedá údo­lím Ben-hi­nom jižně od skalního hře­bene Je­bu­sej­ců (což je Je­ruzalém) a míří k vr­cho­lu ho­ry, jež se tyčí ze zápa­du nad údo­lím Hi­nom na se­verním kon­ci údo­lí Refaim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček