EkumenickýJózua15,5

Józua 15:5

Východ­nou hranicou bude Soľné more až po ús­tie Jor­dána. Na severe sa hranica začína mor­ským zálivom pri ús­tí Jor­dána,


Verš v kontexte

4 po­tom pre­chádza do Ac­mónu, siaha až k Egyptskému po­toku a končí sa pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východ­nou hranicou bude Soľné more až po ús­tie Jor­dána. Na severe sa hranica začína mor­ským zálivom pri ús­tí Jor­dána, 6 stúpa k Bét-Chog­le a pre­chádza sever­ne od Bét-Aráby, stúpa ku skale Rúbenov­ho syna Bóhana.

späť na Józua, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 A hranicou na východ bolo Soľné more až po dol­ný koniec Jor­dána; a hranica strany na sever bola od jazyka Soľného mora, do kon­ca Jor­dána.

Evanjelický

5 Východ­nou hranicou je Soľné more až po ús­tie Jor­dánu. Zo sever­nej strany hranica začína od mor­ského zálivu pri ús­tí Jor­dánu,

Ekumenický

5 Východ­nou hranicou bude Soľné more až po ús­tie Jor­dána. Na severe sa hranica začína mor­ským zálivom pri ús­tí Jor­dána,

Bible21

5 Východní hranici tvoří Mrt­vé moře až po ústí Jordánu. Severní hranice za­číná od zá­livu, kde se Jordán vlévá do Mrt­vého moře,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček