EkumenickýJózua15,10

Józua 15:10

Od Baály sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, pre­chádza hrebeňom po­horia Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiah­ne sa k Timne.


Verš v kontexte

9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím. 10 Od Baály sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, pre­chádza hrebeňom po­horia Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiah­ne sa k Timne. 11 Hranica po­tom vy­bieha k severnému hrebeňu Ek­rónu, za­bočuje k Šikrónu, tiah­ne sa k vrchu Baálá, vy­bieha k Jabneelu a končí sa pri mori.

späť na Józua, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 A z Bály sa za­točila hranica k moru, ­smerom k vr­chu Seira a prešla ku strane vr­chu Jearím od severa, a to je Chesálon, a sišla do Bét-šemeša a prešla do Tim­ny.

Evanjelický

10 Od Baaly sa hranica ob­racia na západ k po­horiu Seír a pre­chádza k sever­nému hrebeňu po­horia Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a pre­chádza k Tim­ne.

Ekumenický

10 Od Baály sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, pre­chádza hrebeňom po­horia Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiah­ne sa k Timne.

Bible21

10 Hranice se pak stáčí oko­lo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél se­verního svahu hory Jea­rim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-še­meši a pro­chází Timnou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček