EkumenickýJózua13,26

Józua 13:26

od Chešbónu po Rámat-Mic­pe a Betónim, od Machanajimu až po územie Ló-Debaru.


Verš v kontexte

25 Pri­pad­lo im územie Jázer, všet­ky mes­tá v Gileáde a polo­vica krajiny Amónčanov až po Aróer, ktorý leží na východ od Rab­by, 26 od Chešbónu po Rámat-Mic­pe a Betónim, od Machanajimu až po územie Ló-Debaru. 27 V údolí do­stali Bét-Háram, Bét-Nim­rá, Suk­kót, Cáfon, zvyšok kráľov­stva chešbón­skeho kráľa Síchona, Jor­dán a jeho po­brežie až po po­brežie jazera Kin­neret na východ­nej strane Jor­dána.

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

26 a od Chešbona až po Rámat-mic­pe a Betoním a od Mach­nai­ma až po hranicu Debíra

Evanjelický

26 a to od Chešbónu po Rámat Mic­pe a Betóním, od Machanajimu až po územie Lódebáru,

Ekumenický

26 od Chešbónu po Rámat-Mic­pe a Betónim, od Machanajimu až po územie Ló-Debaru.

Bible21

26 dále od Cheš­bo­nu až k Ra­mat-micpe a Beto­nim a od Ma­chana­jim až k po­mezí De­bi­ru;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček