EkumenickýJózua13,1

Józua 13:1

Keď bol Jozua starý a po­kročilý vekom, po­vedal mu Hos­podin: Ty si už starý a po­kročilý vekom, no zo­stalo ešte mnoho územia, ktoré treba ob­sadiť.


Verš v kontexte

1 Keď bol Jozua starý a po­kročilý vekom, po­vedal mu Hos­podin: Ty si už starý a po­kročilý vekom, no zo­stalo ešte mnoho územia, ktoré treba ob­sadiť. 2 Toto je územie, ktoré ešte zo­stalo: všet­ky ob­las­ti Filištín­cov a všet­kých Gešúrejov 3 počnúc od Šíchora, ktorý tečie na východ od Egyp­ta až po sever­nú hranicu Ek­rónu, ktorý sa počíta ku Kanaánu, a päť filištín­skych kniežats­tiev: gazan­ské, ašdód­ske, aškalón­ske, gát­ske a ek­rón­ske; ďalej Av­vij­ci,

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 A Jozua bol starý a sošlý vekom, a Hos­podin mu riekol: Ty si starý a sošlý vekom, a zeme zo­stalo ešte veľmi mnoho, k­torú treba zaujať do dedičs­tva.

Evanjelický

1 Keď Józua bol už starý a zošlý vekom, po­vedal mu Hos­podin: Ty si už starý, zošlý vekom, a zo­stalo ešte mnoho zeme, ktorú treba za­brať.

Ekumenický

1 Keď bol Jozua starý a po­kročilý vekom, po­vedal mu Hos­podin: Ty si už starý a po­kročilý vekom, no zo­stalo ešte mnoho územia, ktoré treba ob­sadiť.

Bible21

1 Jo­zue byl už stařec pokroči­lého věku. Hos­po­din mu ře­kl: „Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je vel­mi mno­ho země, kte­rou zbývá ob­sa­dit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček