EkumenickýJózua12,8

Józua 12:8

na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov, Jebúsejov:


Verš v kontexte

7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Iz­raeliti porazili na druhej, západ­nej, strane Jor­dána od Baál-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálak, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlast­níc­tva iz­rael­ským kmeňom, každému jeho diel 8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov, Jebúsejov: 9 jeden kráľ Jericha, jeden kráľ Aja, ktorý leží pri Bételi,

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 na vr­choch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja:

Evanjelický

8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe v kraji Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivij­cov, Jebúsej­cov:

Ekumenický

8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov, Jebúsejov:

Bible21

8 v pod­hůří, na pláni Arava i na východních srázech, v pouš­ti i v Nege­vu – v zemi Chetej­ců, Emo­rej­ců, Kananej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček