EkumenickýJózua12,6

Józua 12:6

Hos­podinov služob­ník Mojžiš s Izraelitmi ich po­bil. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.


Verš v kontexte

5 ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona. 6 Hos­podinov služob­ník Mojžiš s Izraelitmi ich po­bil. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Iz­raeliti porazili na druhej, západ­nej, strane Jor­dána od Baál-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálak, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlast­níc­tva iz­rael­ským kmeňom, každému jeho diel

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Mojžiš služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raelovi ich po­bili, a Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, ju dal, celú tú krajinu, do dedičs­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho.

Evanjelický

6 Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raela ich po­bili. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

Ekumenický

6 Hos­podinov služob­ník Mojžiš s Izraelitmi ich po­bil. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

Bible21

6 Mo­jžíš, Hos­po­dinův služebník, je po­bil se syny Iz­rae­le a Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš dal je­jich zem do vlastnictví synům Ru­benovým a Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček