EkumenickýJózua12,3

Józua 12:3

cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pis­gy.


Verš v kontexte

2 Amorej­ský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, teda od stredu tej doliny cez polo­vicu Gileádu až po po­tok Jab­bók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi, 3 cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pis­gy. 4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei:

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ, až po more roviny Araby, po Soľné more, na východ, kade vedie cesta do Bét-ješimóta, a od juhu pod Ašdót-piz­ga.

Evanjelický

3 a cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pis­gy;

Ekumenický

3 cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pis­gy.

Bible21

3 dále pláň Arava až k východní­mu okra­ji Ga­li­lej­ského je­ze­ra a také až k východní­mu okra­ji Arav­ského (ne­bo­li Mrt­vého) moře směrem k Bet-ješi­mo­tu a na jih až pod ú­bočí Pisgy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček