EkumenickýJózua11,19

Józua 11:19

Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo do­hod­lo ok­rem Chiv­vijov, obyvateľov Gibeónu. Všet­kého sa zmoc­nili bojom.


Verš v kontexte

18 Dlho viedol Jozua voj­nu so všet­kými týmito kráľmi. 19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo do­hod­lo ok­rem Chiv­vijov, obyvateľov Gibeónu. Všet­kého sa zmoc­nili bojom. 20 Hos­podin im totiž na­pl­nil srd­cia vzdorom, aby bojovali proti Iz­raelu a pad­li pod kliat­bu. Ne­zmiloval sa nad nimi, ale vy­hubil ich, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 Nebolo mes­ta, ktoré by bolo učinilo po­koj so syn­mi Iz­raelovými krome Heveja, obyvateľov to Gibe­ona; všet­ky os­tat­né pobrali v boji.

Evanjelický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Iz­rael­cami po­koj­ne vy­rov­nalo, vy­j­múc Chivij­cov, obyvateľov Gibeónu. Všet­ky ob­sadili vo voj­ne.

Ekumenický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo do­hod­lo ok­rem Chiv­vijov, obyvateľov Gibeónu. Všet­kého sa zmoc­nili bojom.

Bible21

19 Kro­mě Hivej­ců byd­lících v Gi­be­o­nu ne­bylo měs­ta, které by se syny Iz­rae­le uzavře­lo mír. Vše zís­ka­li bo­jem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček