EkumenickýJózua1,7

Józua 1:7

Len buď sil­ný a veľmi od­vážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti pri­kázal môj služob­ník Mojžiš. Ne­od­boč od neho ani na­pravo, ani naľavo, aby si si roz­um­ne počínal vo všet­kom, čo pod­nik­neš.


Verš v kontexte

6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich ot­com. 7 Len buď sil­ný a veľmi od­vážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti pri­kázal môj služob­ník Mojžiš. Ne­od­boč od neho ani na­pravo, ani naľavo, aby si si roz­um­ne počínal vo všet­kom, čo pod­nik­neš. 8 Nech sa táto kniha zákona ne­vzdiali od tvojich úst. Roz­jímaj však o nej vo dne i v noci, aby si za­chovával všet­ko, čo je v nej na­písané, lebo vtedy sa ti zdarí ces­ta a budeš si počínať roz­um­ne.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Len buď sil­ný a pev­ný veľmi os­tríhať, aby si činil všet­ko podľa celého zákona, ktorý ti pri­kázal Mojžiš, môj služob­ník. Ne­uchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múd­re a roz­um­ne vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš.

Evanjelický

7 Len buď sil­ný a veľmi od­vážny, aby si konal cel­kom podľa zákona, ktorý ti pri­kázal môj služob­ník Mojžiš. Ne­uchýľ sa od neho ani na­pravo ani naľavo, aby si mal ús­pech, kam­koľvek vkročíš.

Ekumenický

7 Len buď sil­ný a veľmi od­vážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti pri­kázal môj služob­ník Mojžiš. Ne­od­boč od neho ani na­pravo, ani naľavo, aby si si roz­um­ne počínal vo všet­kom, čo pod­nik­neš.

Bible21

7 Jen buď silný a vel­mi sta­tečný, abys peč­livě do­držoval ce­lý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mo­jžíš. Ne­u­chyluj se od něj na­pravo ani nale­vo, a bude se ti dařit, kamko­li půjdeš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček