EkumenickýJonáš4,6

Jonáš 4:6

Hos­podin, Boh, však pri­kázal ricínov­níku a ten vy­rás­tol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vy­tr­hol z nevôle. Jonáš sa veľmi po­tešil ricínov­níku.


Verš v kontexte

5 Jonáš vy­šiel z mesta a usadil sa východ­ne od neho. Urobil si tam striešku a sedel pod ňou v tôni, aby videl, čo sa stane v meste. 6 Hos­podin, Boh, však pri­kázal ricínov­níku a ten vy­rás­tol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vy­tr­hol z nevôle. Jonáš sa veľmi po­tešil ricínov­níku. 7 Na druhý deň však Boh pri­kázal čer­vovi, aby na­padol ricínov­ník a ten vy­schol.

späť na Jonáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 A Hos­podin Bôh na­strojil kikájon, ktorý vy­rás­tol nad Jonáša, aby bola tôňa nad jeho hlavou, aby ho vy­tr­hol z jeho zlého. A Jonáš sa radoval kikájonu veľkou radosťou.

Evanjelický

6 Vtedy Hos­podin, Boh, dal vy­rásť ricínov­níku, a ten vy­rás­tol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou, a tak ho vy­tr­hol z jeho ne­vôle. Jonáš sa ricínov­níku veľmi za­radoval.

Ekumenický

6 Hos­podin, Boh, však pri­kázal ricínov­níku a ten vy­rás­tol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vy­tr­hol z nevôle. Jonáš sa veľmi po­tešil ricínov­níku.

Bible21

6 Hos­po­din Bůh za­ří­dil, aby vzeš­la jed­na po­pínavá rost­li­na a roz­pro­stře­la se Jonášovi nad hlavou. Dáva­la mu stín, aby se mu ulevi­lo a ne­bylo mu zle. Jonáš měl z té rost­li­ny oprav­du ve­likou ra­dost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček