EkumenickýJonáš4,5

Jonáš 4:5

Jonáš vy­šiel z mesta a usadil sa východ­ne od neho. Urobil si tam striešku a sedel pod ňou v tôni, aby videl, čo sa stane v meste.


Verš v kontexte

4 Hos­podin sa ho spýtal: Či je to správ­ne, že si sa roz­hneval? 5 Jonáš vy­šiel z mesta a usadil sa východ­ne od neho. Urobil si tam striešku a sedel pod ňou v tôni, aby videl, čo sa stane v meste. 6 Hos­podin, Boh, však pri­kázal ricínov­níku a ten vy­rás­tol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vy­tr­hol z nevôle. Jonáš sa veľmi po­tešil ricínov­níku.

späť na Jonáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A Jonáš vy­šiel z mes­ta, sadol si na mies­te od východu mes­ta, spravil si tam búdu a sadol si do nej, do tône, do­kiaľ by ne­uvidel, čo bude s mes­tom.

Evanjelický

5 Jonáš vy­šiel z mes­ta a usadil sa východ­ne od neho; urobil si tam chat­ku a sedel pod ňou v tieni, aby uvidel, čo sa bude v mes­te diať.

Ekumenický

5 Jonáš vy­šiel z mesta a usadil sa východ­ne od neho. Urobil si tam striešku a sedel pod ňou v tôni, aby videl, čo sa stane v meste.

Bible21

5 Jonáš pak ode­šel z měs­ta a usa­dil se na východ od něj. Po­stavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vy­hlížel, co se s tím měs­tem stane.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček