EkumenickýJonáš4,2

Jonáš 4:2

Po­tom sa mod­lil k Hospodinovi: Ach, Hos­podin, či som to ne­povedal, kým som bol vo svojej krajine? Pre­to som chcel pred­tým uj­sť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milos­tivý, ľútos­tivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ po­hromu.


Verš v kontexte

1 Jonáš to po­kladal za veľmi zlé a na­hneval sa. 2 Po­tom sa mod­lil k Hospodinovi: Ach, Hos­podin, či som to ne­povedal, kým som bol vo svojej krajine? Pre­to som chcel pred­tým uj­sť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milos­tivý, ľútos­tivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ po­hromu. 3 Tak teda, Hos­podin, vez­mi mi život, lebo je pre mňa lepšie zo­mrieť ako žiť.

späť na Jonáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Mod­lil sa Hos­podinovi a po­vedal: Prosím, ó, Hos­podine, či nie je toto to, čo som hovoril, do­kiaľ som ešte bol na svojej zemi? Pre­to som sa aj ponáhľal, aby som prv utiekol do Taršíša, lebo som vedel, že si ty sil­ný Bôh milo­sr­d­ný a ľútos­tivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a ktorý ľutuješ zlého.

Evanjelický

2 I mod­lil sa k Hos­podinovi: Ó, Hos­podine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Pre­to som chcel skôr uj­sť do Taršíša, lebo som vedel, že Ty si Boh milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievavý a bohatý v dob­rote; Ty oľutúvaš nešťas­tie.

Ekumenický

2 Po­tom sa mod­lil k Hospodinovi: Ach, Hos­podin, či som to ne­povedal, kým som bol vo svojej krajine? Pre­to som chcel pred­tým uj­sť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milos­tivý, ľútos­tivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ po­hromu.

Bible21

2 že se k Hos­po­di­nu mod­lil: „No pro­sím, Hos­po­di­ne, neříkal jsem to ještě do­ma? Právě pro­to jsem před­tím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh mi­lostivý a sou­citný, shovívavý, ne­smírně trpě­livý, vel­mi las­kavý a který od zla upouští.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček