EkumenickýJonáš4,1

Jonáš 4:1

Jonáš to po­kladal za veľmi zlé a na­hneval sa.


Verš v kontexte

1 Jonáš to po­kladal za veľmi zlé a na­hneval sa. 2 Po­tom sa mod­lil k Hospodinovi: Ach, Hos­podin, či som to ne­povedal, kým som bol vo svojej krajine? Pre­to som chcel pred­tým uj­sť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milos­tivý, ľútos­tivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ po­hromu. 3 Tak teda, Hos­podin, vez­mi mi život, lebo je pre mňa lepšie zo­mrieť ako žiť.

späť na Jonáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 To sa náram­ne neľúbilo Jonášovi a za­pálil sa hnevom.

Evanjelický

1 Jonášovi sa to veľmi ne­páčilo a na­hneval sa.

Ekumenický

1 Jonáš to po­kladal za veľmi zlé a na­hneval sa.

Bible21

1 Jonáše ale po­padla ve­liká zlost. Rozzlo­bi­lo ho to tak,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček