EkumenickýJonáš1,8

Jonáš 1:8

Po­vedali mu: Nože nám po­vedz, pre čo nás stih­lo toto zlo! Aké je tvoje za­mest­nanie a od­kiaľ pri­chádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa?


Verš v kontexte

7 Ces­tujúci sa do­hovorili: Poďte, losuj­me, aby sme sa do­zvedeli, pre koho nás stih­lo toto zlo. Hodili lósy a lós padol na Jonáša. 8 Po­vedali mu: Nože nám po­vedz, pre čo nás stih­lo toto zlo! Aké je tvoje za­mest­nanie a od­kiaľ pri­chádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa? 9 Po­vedal im: Som Heb­rej a vzývam Hos­podina, Boha nebies, ktorý utvoril more a súš.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Vtedy mu po­vedali: Nože nám oznám, prosíme, pre koho p­rišlo na nás toto zlé? Čo je tvoje za­mest­nanie a od­kiaľ ideš? Čo je tvoja zem, a z ktorého národa si ty?

Evanjelický

8 Pýtali sa ho teda: Nože nám po­vedz, pre koho nás stih­lo toto nešťas­tie. Aké je tvoje po­volanie a od­kiaľ si? Kde je tvoja vlasť a z akého národa po­chádzaš?

Ekumenický

8 Po­vedali mu: Nože nám po­vedz, pre čo nás stih­lo toto zlo! Aké je tvoje za­mest­nanie a od­kiaľ pri­chádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa?

Bible21

8 za­ča­li ho vy­s­lý­chat: „­Teď nám po­věz, pro­č na nás přišlo to neštěstí! Co jsi za­č? Odkud ces­tuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček