EkumenickýJonáš1,1

Jonáš 1:1

Raz za­znelo slovo Hos­podina Jonášovi, synovi Amit­tajov­mu:


Verš v kontexte

1 Raz za­znelo slovo Hos­podina Jonášovi, synovi Amit­tajov­mu: 2 Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo jeho zloba vy­stúpila predo mňa. 3 Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hos­podina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve od­chádzala do Taršíša. Za­platil ces­tov­né a zišiel do nej, aby s nimi od­išiel spred tváre Hos­podinovej do Taršíša.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jonášovi, synovi Amit­tai­ho, po­vediac:

Evanjelický

1 Slovo Hos­podinovo za­znelo Jonášovi, synovi Amitajov­mu, tak­to:

Ekumenický

1 Raz za­znelo slovo Hos­podina Jonášovi, synovi Amit­tajov­mu:

Bible21

1 Jonáš, syn Ami­tajův, do­stal slovo od Hos­po­di­na:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček