EkumenickýJoel4,4

Joel 4:4

Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidon i všet­ky ob­las­ti Filištín­ska? Chcete sa mi od­platiť za nejaký skutok? Ak sa chcete od­platiť mne, veľmi rých­lo vrátim od­platu na vaše hlavy.


Verš v kontexte

3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, aby moh­li piť. 4 Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidon i všet­ky ob­las­ti Filištín­ska? Chcete sa mi od­platiť za nejaký skutok? Ak sa chcete od­platiť mne, veľmi rých­lo vrátim od­platu na vaše hlavy. 5 Veď ste po­brali moje strieb­ro a zlato a moje najk­rajšie klenoty ste zanies­li do svojich chrámov.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

4 Čo ste vy pre mňa, Týrus a Sidon i všet­ky ob­las­ti Filištín­ska? Chcete mi od­platiť za nejaký čin? Ak chcete niečo vy­konať proti mne, rých­lo vrátim na vaše hlavy vaše výčiny.

Ekumenický

4 Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidon i všet­ky ob­las­ti Filištín­ska? Chcete sa mi od­platiť za nejaký skutok? Ak sa chcete od­platiť mne, veľmi rých­lo vrátim od­platu na vaše hlavy.

Bible21

4 Co vůbec má­te pro­ti mně, Týre a Si­do­ne a všech­ny fi­listin­ské kraje? Za co se mi to mstí­te? Jest­liže se mi chcete mstít, rych­le a rázně vám to oplatím!

EkumenickýJoel4,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček