EkumenickýJoel4,20

Joel 4:20

Jud­sko však ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na po­kolenie.


Verš v kontexte

19 Egypt sa stane pu­statinou a Edóm pus­tou stepou za násilie nad Júdov­cami, ktorých ne­vin­nú krv vy­lievali v ich krajine. 20 Jud­sko však ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na po­kolenie. 21 Po­mstím ich ne­pom­stenú krv, lebo Hos­podin býva na Si­one.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

20 Ale Júda ostane naveky a Jeruzalem po všet­ky po­kolenia.

Ekumenický

20 Jud­sko však ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na po­kolenie.

Bible21

20 Juda však bude trvat navěkya Je­ruzalém po všech­na poko­lení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček