EkumenickýJoel4,2

Joel 4:2

zhromaždím všet­ky národy, za­vediem ich do Údolia Jehošáfat a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičs­tvo, pre Iz­rael, pre­tože ho rozp­týlili medzi po­hanov, moju krajinu roz­kús­kovali


Verš v kontexte

1 Veď, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, 2 zhromaždím všet­ky národy, za­vediem ich do Údolia Jehošáfat a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičs­tvo, pre Iz­rael, pre­tože ho rozp­týlili medzi po­hanov, moju krajinu roz­kús­kovali 3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, aby moh­li piť.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

2 zhromaždím všet­ky národy, za­vediem ich do údolia Jóšáfát, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičs­tvo, pre Iz­rael, pre­tože ho rozp­týlili medzi po­hanov, moju krajinu si roz­delili

Ekumenický

2 zhromaždím všet­ky národy, za­vediem ich do Údolia Jehošáfat a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičs­tvo, pre Iz­rael, pre­tože ho rozp­týlili medzi po­hanov, moju krajinu roz­kús­kovali

Bible21

2 shro­máždím všech­ny náro­dydo Jošafatského údo­lía budu se tam s nimi sou­di­to Iz­rael, můj lid a mé dědictví, které roz­ptý­li­li mezi pohany. Rozdělili si moji zemi

EkumenickýJoel4,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček