EkumenickýJoel4,1

Joel 4:1

Veď, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema,


Verš v kontexte

1 Veď, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, 2 zhromaždím všet­ky národy, za­vediem ich do Údolia Jehošáfat a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičs­tvo, pre Iz­rael, pre­tože ho rozp­týlili medzi po­hanov, moju krajinu roz­kús­kovali 3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, aby moh­li piť.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

1 Lebo, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema,

Ekumenický

1 Veď, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema,

Bible21

1 Hle, v tom ča­se a v ty dny, kdy úděl Judy a Je­ruzalé­ma ob­rátím,

EkumenickýJoel4,1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček