EkumenickýJoel2,8

Joel 2:8

Ni­kto ne­vráža do druhého, každý ide svojím smerom, i cez strely sa ne­pres­taj­ne rútia.


Verš v kontexte

7 Bežia ako hr­dinovia, vy­stupujú na hrad­by ako bojov­níci. Každý ide svojou ces­tou, ne­od­chyľuje sa od svojej dráhy. 8 Ni­kto ne­vráža do druhého, každý ide svojím smerom, i cez strely sa ne­pres­taj­ne rútia. 9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ako zlodej cez ok­ná.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A nebude tlačiť druh druha; každý muž poj­de svojou hrad­skou, a keby hneď na­pad­li na zbraň, nezah­nú.

Evanjelický

8 Ni­kto ne­vráža do druhého, každý ide svojím smerom. Prenik­nú cez oštepy, ne­prerušia beh.

Ekumenický

8 Ni­kto ne­vráža do druhého, každý ide svojím smerom, i cez strely sa ne­pres­taj­ne rútia.

Bible21

8 Je­den do druhého nevráží, každý sle­duje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne je­jich šik.

EkumenickýJoel2,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček