EkumenickýJoel2,6

Joel 2:6

Národy sa chvejú pred nimi a tváre všet­kých bled­nú.


Verš v kontexte

5 Sú ako rachot vozov, keď po­skakujú po končiaroch vr­chov. Sú ako pras­kot blčiaceho ohňa, ktorý spaľuje slamu. Sú ako moc­ný ľud, ktorý je pri­pravený na boj. 6 Národy sa chvejú pred nimi a tváre všet­kých bled­nú. 7 Bežia ako hr­dinovia, vy­stupujú na hrad­by ako bojov­níci. Každý ide svojou ces­tou, ne­od­chyľuje sa od svojej dráhy.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Pred jeho tvárou sa budú triasť národy; všet­ky tváre zmenia far­bu.

Evanjelický

6 Národy sa zvíjajú pred nimi a všet­ky tváre planú strachom.

Ekumenický

6 Národy sa chvejú pred nimi a tváre všet­kých bled­nú.

Bible21

6 Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením.

EkumenickýJoel2,6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček