EkumenickýJoel2,27

Joel 2:27

Spoz­náte, že ja som upro­stred Iz­raela, že ja som Hos­podin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy za­han­bený.


Verš v kontexte

25 Vy­nah­radím vám roky, v ktorých žrali kobyl­ky a chrús­ty, koníky i húsenice, moje veľké voj­sko, ktoré som po­slal na vás. 26 Jedávať budete do­sýta a chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý sa k nám tak ob­divuhod­ne správal. Môj ľud nebude navždy za­han­bený. 27 Spoz­náte, že ja som upro­stred Iz­raela, že ja som Hos­podin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy za­han­bený.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 A po­znáte, že ja som pro­stred Iz­raela a že ja Hos­podin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.

Evanjelický

27 Po­znáte, že ja som upro­stred Iz­raela, že ja som Hos­podin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Ekumenický

27 Spoz­náte, že ja som upro­stred Iz­raela, že ja som Hos­podin, váš Boh, a niet iného; a môj ľud nebude navždy za­han­bený.

Bible21

27 A teh­dy po­zná­te, že já jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem já, Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid už navěky ne­do­jde po­tu­py!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček