EkumenickýJoel2,12

Joel 2:12

Teraz však — znie výrok Hos­podina — vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!


Verš v kontexte

11 Hos­podin vy­dá po­vel svoj­mu voj­sku, lebo jeho tábor je veľmi veľký a moc­ní sú tí, čo spl­nia jeho roz­kaz. Pre­to je deň Hos­podina veľký a veľmi hroz­ný. Kto ho môže zniesť? 12 Teraz však — znie výrok Hos­podina — vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom! 13 Roz­trh­nite si srd­cia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu! Veď je milos­tivý a milo­sr­d­ný, tr­pez­livý a veľmi ľútos­tivý, lebo mu je ľúto spôsobiť po­hromu.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale aj teraz ešte hovorí Hos­podin: Ob­ráťte sa ku mne celým svojím srd­com, a to v pôs­te, plači a v náreku.

Evanjelický

12 Teraz však - znie výrok Hos­podinov - vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!

Ekumenický

12 Teraz však — znie výrok Hos­podina — vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!

Bible21

12 A pro­to ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně ce­lým srd­cem svým, s po­stem, pláčem a truch­lením!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček