EkumenickýJoel1,9

Joel 1:9

Vy­stane obet­ný dar i nápojová obeta v dome Hos­podina. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi.


Verš v kontexte

8 Kvíľ ako vrecovinou opásaná pan­na v smútku nad snúben­com svojej mlados­ti. 9 Vy­stane obet­ný dar i nápojová obeta v dome Hos­podina. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi. 10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy­ťatý bude obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu Hos­podinov­ho; kňazi budú smútiť, svätos­lužob­níci Hos­podinovi.

Evanjelický

9 Vy­stane obet­ný dar i úliat­ba v dome Hos­podinovom. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi.

Ekumenický

9 Vy­stane obet­ný dar i nápojová obeta v dome Hos­podina. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi.

Bible21

9 Z Hos­po­di­nova domu zmize­la­moučná oběť i úlitba. Kněží Hos­po­di­nu sloužícíse dali do truch­lení.

EkumenickýJoel1,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček