EkumenickýJoel1,12

Joel 1:12

Vinič vy­schol, figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma, jab­loň a všet­ky stromy na poli po­vy­sychali. Veď po­vy­sychalo to, z čoho ľudia mávali radosť.


Verš v kontexte

11 Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč. 12 Vinič vy­schol, figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma, jab­loň a všet­ky stromy na poli po­vy­sychali. Veď po­vy­sychalo to, z čoho ľudia mávali radosť. 13 Kňazi, opášte sa a nariekaj­te! Vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár, kvíľte! Vstúp­te a nocuj­te v smútočnej vrecovine, služob­níci môj­ho Boha! Veď domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeta.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vinič uschne, a fík uväd­ne, granát i pal­ma i jab­loň; všet­ky stromy poľa po­schnú, lebo radosť sa bude stydieť a utečie od synov človeka.

Evanjelický

12 Vy­schol vinič a figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma i jab­loň, všet­ky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť.

Ekumenický

12 Vinič vy­schol, figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma, jab­loň a všet­ky stromy na poli po­vy­sychali. Veď po­vy­sychalo to, z čoho ľudia mávali radosť.

Bible21

12 Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i pal­my s jabloněmi, všechny stro­my v sadu uva­dly – u­va­dlo samo lid­ské ve­se­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček