EkumenickýJoel1,1

Joel 1:1

Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo Jo­elovi, synovi Petúela.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo Jo­elovi, synovi Petúela. 2 Zbys­trite sluch všet­ci obyvatelia krajiny. Počuj­te toto, starší, stalo sa niečo podob­né za vašich čias alebo za čias vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Jo­elovi, synovi Petuelov­mu.

Evanjelický

1 Slovo, ktoré za­znelo Jóelovi, synovi Petúelov­mu.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo Jo­elovi, synovi Petúela.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Jo­el, syn Petue­lův.

EkumenickýJoel1,1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček