EkumenickýJób9,9

Jób 9:9

je tvor­com Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súh­vez­dí juhu.


Verš v kontexte

8 On sám rozp­res­tiera nebesia a kráča na mor­ských vl­nách, 9 je tvor­com Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súh­vez­dí juhu. 10 On koná také veľkolepé veci a ne­spočet­né ob­divuhod­né skut­ky, že sa nedajú pre­skúmať.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 ktorý učinil Ar­ktúra, Ori­ona a Kuriat­ka i komory juhu;

Evanjelický

9 On učinil Veľký voz i Ori­on, Plejády i súh­vez­dia južnej ob­lohy.

Ekumenický

9 je tvor­com Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súh­vez­dí juhu.

Bible21

9 Uči­nil Ori­o­na i Velký vůz, Plejády i sou­hvěz­dí na ji­hu.

EkumenickýJób9,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček