EkumenickýJób9,2

Jób 9:2

Prav­daže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smr­teľník spravod­livý pred Bohom?


Verš v kontexte

1 Nato Jób od­povedal tak­to: 2 Prav­daže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smr­teľník spravod­livý pred Bohom? 3 Ak sa mu za­chce viesť s ním spor, z tisíc otázok mu ne­od­povie ani na jed­nu.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 Áno, je prav­da, viem, že je tak; lebo veď ako by mohol byť smr­teľný človek spraved­livý pred sil­ným Bohom?

Evanjelický

2 Dob­re viem, že je to tak, ale ako môže byť človek spravod­livý pred Bohom?

Ekumenický

2 Prav­daže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smr­teľník spravod­livý pred Bohom?

Bible21

2 „Vím, je to tak, jis­tě máš pravdu. Může snad člověk být před Bo­hem v právu?

EkumenickýJób9,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček