EkumenickýJób9,10

Jób 9:10

On koná také veľkolepé veci a ne­spočet­né ob­divuhod­né skut­ky, že sa nedajú pre­skúmať.


Verš v kontexte

9 je tvor­com Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súh­vez­dí juhu. 10 On koná také veľkolepé veci a ne­spočet­né ob­divuhod­né skut­ky, že sa nedajú pre­skúmať. 11 Tu prej­de pop­ri mne, ale ho ne­vidím, minie ma, ale ho ne­vnímam.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý činí veliké veci ne­vyz­pytateľné a pre­podiv­né a tak mnohé, že im neni počtu.

Evanjelický

10 Veľké, až ne­vys­pytateľné veci činí, i bez­počet­né divy.

Ekumenický

10 On koná také veľkolepé veci a ne­spočet­né ob­divuhod­né skut­ky, že sa nedajú pre­skúmať.

Bible21

10 On koná věci ve­liké a tajemné, jeho zá­zra­ky jsou ne­sčetné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček