EkumenickýJób5,12

Jób 5:12

Marí zámery chyt­rákov, takže ich ruky nedosiah­nu ús­pech.


Verš v kontexte

11 aby ponížených po­stavil na výšiny a smútiacich po­z­dvihol do bez­pečia. 12 Marí zámery chyt­rákov, takže ich ruky nedosiah­nu ús­pech. 13 Pri­chytí múd­rych v ich chyt­rác­tve, takže rada ús­kočných sa vždy ukáže ako unáh­lená.

späť na Jób, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Marí úmys­ly chyt­rákov, takže ich ruky ne­vykonajú ničoho,

Evanjelický

12 On marí myšlien­ky chyt­rákov, takže ich ruky ne­majú ús­pech;

Ekumenický

12 Marí zámery chyt­rákov, takže ich ruky nedosiah­nu ús­pech.

Bible21

12 Hatí úmys­ly prohnaných, aby ne­u­spě­li se svou chyt­rostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček