EkumenickýJób41,5

Jób 41:5

Kto ho zbavil pan­ciera, kto prenikol za dvoj­itý rad jeho zubov?


Verš v kontexte

4 Nebudem mlčať o jeho údoch ani o jeho ob­rov­skej sile, ani o kráse jeho vzras­tu. 5 Kto ho zbavil pan­ciera, kto prenikol za dvoj­itý rad jeho zubov? 6 Kto ot­voril vráta jeho papule? Vôkol jeho zubov je hrôza.

späť na Jób, 41

Príbuzné preklady Roháček

5 Kto od­kryje po­vrch jeho rúcha? S dvoj­itou svojou úz­dou kto pri­stúpi?

Evanjelický

5 Kto od­halil jeho vr­ch­ný odev, kto prenikol do jeho dvoj­itého pan­ciera?

Ekumenický

5 Kto ho zbavil pan­ciera, kto prenikol za dvoj­itý rad jeho zubov?

Bible21

5 Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pro­nikne jeho dvo­ji­té pan­cíře?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček