EkumenickýJób41,3

Jób 41:3

Kto mi niečo pr­vý dal, aby som sa mu musel od­meniť? Veď všet­ko pod nebom mi pat­rí.


Verš v kontexte

2 Ni­kto nie je taký od­vážny, aby sa proti nemu po­stavil. Kto by už po­tom predo mnou ob­stál? 3 Kto mi niečo pr­vý dal, aby som sa mu musel od­meniť? Veď všet­ko pod nebom mi pat­rí. 4 Nebudem mlčať o jeho údoch ani o jeho ob­rov­skej sile, ani o kráse jeho vzras­tu.

späť na Jób, 41

Príbuzné preklady Roháček

3 Kto ma kedy predišiel voľačím, aby som od­platil? Čokoľvek je pod všet­kými nebesami, je moje.

Evanjelický

3 Kto mi vy­šiel v ús­trety, aby som mu dal od­platu? Všet­ko pod nebom je moje.

Ekumenický

3 Kto mi niečo pr­vý dal, aby som sa mu musel od­meniť? Veď všet­ko pod nebom mi pat­rí.

Bible21

3 Kdo mě chce vy­zvat, ať mu zaplatím? Všechno pod ne­bem je mým vlastnictvím!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček