EkumenickýJób41,1

Jób 41:1

Nádej, že ho budeš mať, je már­na. Či už po­hľad na jeho zjav ne­vyvoláva md­lobu?


Verš v kontexte

1 Nádej, že ho budeš mať, je már­na. Či už po­hľad na jeho zjav ne­vyvoláva md­lobu? 2 Ni­kto nie je taký od­vážny, aby sa proti nemu po­stavil. Kto by už po­tom predo mnou ob­stál? 3 Kto mi niečo pr­vý dal, aby som sa mu musel od­meniť? Veď všet­ko pod nebom mi pat­rí.

späť na Jób, 41

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, nádej človeka na neho je klam­ná. Alebo či sa do­kon­ca už i na jeho po­hľad rúti na zem?

Evanjelický

1 Hľa, nádej, že ho chytíš, ťa sklame. Či sa človek ne­zrúti už pri po­hľade naň?

Ekumenický

1 Nádej, že ho budeš mať, je már­na. Či už po­hľad na jeho zjav ne­vyvoláva md­lobu?

Bible21

1 Nikdo pro­ti ně­mu nemá žádnou naději, pouhý po­hled na něj člověka po­razí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček