EkumenickýJób4,6

Jób 4:6

Vari ti tvoja zbožnosť nedovolí dúfať a do­konalosť tvojich ciest nedáva nádej?


Verš v kontexte

5 Nuž a teraz, keď to prišlo na teba, si ne­tr­pez­livý, dot­klo sa ťa to a si vy­ľakaný. 6 Vari ti tvoja zbožnosť nedovolí dúfať a do­konalosť tvojich ciest nedáva nádej? 7 Len sa roz­pomeň, či nie­kto ne­vin­ný za­hynul, a kde boli úp­rim­ní ľudia vy­kynožení?

späť na Jób, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Či nebola tvoja bohabojnosť tvojou nádejou, tvojím očakávaním bez­úhon­nosť tvojich ciest?

Evanjelický

6 Nedá ti dôveru tvoja bohaboj­nosť a nie ti je nádejou bez­úhon­nosť tvojich ciest?

Ekumenický

6 Vari ti tvoja zbožnosť nedovolí dúfať a do­konalosť tvojich ciest nedáva nádej?

Bible21

6 Už není ti opo­rou zbožnost tvá? Tvá bez­úhonnost už ti na­dě­ji ne­dává?

EkumenickýJób4,6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček