EkumenickýJób38,6

Jób 38:6

Do čoho sú za­pus­tené jej piliere, kto položil jej uhol­ný kameň,


Verš v kontexte

5 Kto určil jej roz­mery — veď to vieš! — kto nad ňou na­tiahol šnúru na meranie? 6 Do čoho sú za­pus­tené jej piliere, kto položil jej uhol­ný kameň, 7 keď ran­né hviez­dy spoločne jasali a všet­ci Boží synovia radost­ne výs­kali?

späť na Jób, 38

Príbuzné preklady Roháček

6 Na čom s­toja a do čoho sú za­pus­tené jej pod­stav­ce, alebo kto položil jej uhol­ný kameň,

Evanjelický

6 Na aký zá­klad boli spus­tené jej piliere a kto položil jej uhol­ný kameň

Ekumenický

6 Do čoho sú za­pus­tené jej piliere, kto položil jej uhol­ný kameň,

Bible21

6 Do če­ho jsou za­puště­ny její základy? Kdo po­ložil její ká­men úhelný,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček