EkumenickýJób38,20

Jób 38:20

Vedel by si ju od­viesť k jej hranici a pre­skúmať chod­níky k jej domu?


Verš v kontexte

19 Kde je ces­ta k príbytku svet­la a kde má mies­to tma? 20 Vedel by si ju od­viesť k jej hranici a pre­skúmať chod­níky k jej domu? 21 Určite to vieš, veď vtedy si sa narodil a veľký je už počet tvojich dní!

späť na Jób, 38

Príbuzné preklady Roháček

20 Aby si to pojal a od­viedol v jeho medze a keď roz­umieš chod­níkom, k­toré vedú k jeho domu?

Evanjelický

20 aby si ju za­vrátil do jej medzí a po­znal chod­ník k jej domu?

Ekumenický

20 Vedel by si ju od­viesť k jej hranici a pre­skúmať chod­níky k jej domu?

Bible21

20 Umíš je dovést na je­jich místa? Znáš stezku do je­jich do­mova?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček